6
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (024) 366543321
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÀ VÌ
Lĩnh vực: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

  • NHÀ HÀNG
  • DỊCH VỤ ĂN UỐNG
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI