1
Tỉnh thành : Thành phố Vinh / NGHỆ AN
Điện thoại: 0912051291
Người đại diện: Trương Huy Hoành
Mã số thuế: 2901962856
Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH LÂM

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Bốc xếp hàng hóa
  • Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
  • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
  • Sản xuất đồ gỗ xây dựng
  • Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
  • Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ