1
Điện thoại: 0947416183
Người đại diện: HỒ QUỐC KHÁNH
Mã số thuế: 1301095920
Ngành nghề chính: Giáo dục nhà trẻ
Ngày cấp: 10/08/2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TNK – TC

Danh mục ngành nghề:

  • Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính
  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Giáo dục mẫu giáo
  • Giáo dục nhà trẻ