1
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC NIÊN LỊCH VÀ SỰ KIỆN VIỆT NAM
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

8230 : Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

Ngành nghề kinh doanh:

– 3290: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Sản xuất nhang, nến
– 4620: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
+ ( không hoạt động tại trụ sở )
– 4632: Bán buôn thực phẩm
+ (không hoạt động tại trụ sở )
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
– 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Bán buôn nhang; Bán buôn vàng mã và đồ thờ cúng phục vụ cho mục đích tín ngưỡng khác; Bán buôn vật phẩm phong thủy, vật phẩm tôn giáo; Bán buôn đá quí và đá bán quí
– 4752: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4773: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: Bán lẻ vật phẩm phong thủy; Bán lẻ hàng hóa phục vụ mục đích tín ngưỡng khác; Mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ (trừ vàng miếng). Bán lẻ bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4799: Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
– 5610: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
– 5621: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
– 6820: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
+ Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản
– 7010: Hoạt động của trụ sở văn phòng
– 7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
– 7120: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
– 7211: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên
– 7212: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
– 7222: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nhân văn
– 7310: Quảng cáo
– 7320: Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
– 7410: Hoạt động thiết kế chuyên dụng
+ (trừ thiết kế xây dựng công trình)
– 7420: Hoạt động nhiếp ảnh
– 7490: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, giáo dục và đào tạo, công nghệ, xây dựng nông nghiệp
– 7810: Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
+ Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
– 7911: Đại lý du lịch
– 7912: Điều hành tua du lịch
– 7990: Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
– 8230: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
+ (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)
– 8532: Đào tạo trung cấp
+ ( Không hoạt động tại trụ sở )
– 8559: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
+ (trừ dạy về tôn giáo; các trường của các tổ chức Đảng – Đoàn thể)
– 8560: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI