1
Tỉnh thành : ĐÀ NẴNG
Người đại diện: Đào Thị Huệ
Mã số thuế: 0402012421
Ngành nghề chính: Quảng cáo
Ngày cấp: 14/11/2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TOP SINH VIÊN

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Cổng thông tin
 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
 • Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Quảng cáo
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
 • Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan