1
Người đại diện: NGUYỄN HỮU TUY
Mã số thuế: 0315639784
Ngành nghề chính: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Ngày cấp: 22/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY CỔ PHẦN TRẮC ĐỊA & KINH DOANH ĐỊA ỐC SÀI GÒN LAND

Danh mục ngành nghề:

  • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
  • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
  • Quảng cáo
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất