CÔNG TY CỔ PHẦN TRẠI LỢN GIỐNG THANH BÌNH

Thôn Nà Ngài, Xã Thanh Thịnh, Huyện Chợ mới, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam
21 Tháng Bảy, 2023 /