1
Điện thoại: 0368070290
Người đại diện: NGUYỄN MINH HOÀNG
Mã số thuế: 0108719551
Ngành nghề chính: Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
Ngày cấp: 26/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HTH BLUE

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động hậu kỳ
  • Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
  • Xuất bản phần mềm