1
Điện thoại: 0912214535
Người đại diện: NGUYỄN VĂN ĐÔNG
Mã số thuế: 3002194620
Ngành nghề chính: Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
Ngày cấp: 17/08/2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MIỀN TRUNG 24H

Danh mục ngành nghề:

  • Cổng thông tin
  • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
  • Dịch vụ liên quan đến in
  • Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
  • Hoạt động thông tấn
  • In ấn
  • Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
  • Quảng cáo
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại