1
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ CENTIME
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

7490 : Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

Ngành nghề kinh doanh:

– 2591: Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
+ (Không hoạt động tại trụ sở)
– 2592: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
+ (Không hoạt động tại trụ sở)
– 2610: Sản xuất linh kiện điện tử
+ (Không hoạt động tại trụ sở)
– 2620: Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
+ (Không hoạt động tại trụ sở)
– 2630: Sản xuất thiết bị truyền thông
+ (Không hoạt động tại trụ sở)
– 2640: Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
+ (Không hoạt động tại trụ sở)
– 3290: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
+ (Không hoạt động tại trụ sở)
– 4321: Lắp đặt hệ thống điện
– 4322: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
+ (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện và trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)
– 4329: Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
+ Chi tiết: Lắp đặt biển quảng cáo, thiết bị truyền thông
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ (Trừ kinh doanh dược phẩm)
– 4651: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
– 4652: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
– 4653: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
– 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
– 4663: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
– 4741: Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4742: Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4752: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4912: Vận tải hàng hóa đường sắt
– 4933: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
– 5012: Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
– 5022: Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
– 5229: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
+ Chi tiết: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển, Logistics. (Trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải đường hàng không)
– 5911: Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
+ Chi tiết: Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình (Trừ phát sóng, sản xuất phim và không thực hiện hiệu ứng cháy, nổ; Không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, phim, ảnh)
– 5912: Hoạt động hậu kỳ
+ (Trừ sản xuất phim, phát sóng và không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh).
– 5913: Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
+ Chi tiết: Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video (Trừ phát sóng, sản xuất phim và không thực hiện hiệu ứng cháy, nổ; Không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, phim, ảnh)
– 5920: Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc
+ Chi tiết: Hoạt động ghi âm (Trừ kinh doanh karaoke)
– 6110: Hoạt động viễn thông có dây
+ (trừ kinh doanh dịch vụ truy cập, truy nhập internet tại trụ sở).
– 6120: Hoạt động viễn thông không dây
+ (trừ kinh doanh dịch vụ truy cập, truy nhập internet tại trụ sở).
– 6190: Hoạt động viễn thông khác
+ (trừ kinh doanh dịch vụ truy cập, truy nhập internet tại trụ sở).
– 6201: Lập trình máy vi tính
– 6202: Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
– 6209: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
– 6311: Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
– 6312: Cổng thông tin
+ Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
– 6619: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (Trừ tư vấn tài chính, kế toán, luật)
– 7020: Hoạt động tư vấn quản lý
+ (Trừ tư vấn tài chính, kế toán, luật)
– 7310: Quảng cáo
– 7320: Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
– 7490: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Tư vấn về công nghệ
– 8230: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
+ (Không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)
– 8299: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Xuất nhập khẩu mặt hàng công ty kinh doanh

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI