1
Người đại diện: HOÀNG XUÂN THÔNG
Mã số thuế: 3603758952
Ngành nghề chính: Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Ngày cấp: 07/10/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THUẬN ĐẠT

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Cung ứng lao động tạm thời
 • Cung ứng và quản lý nguồn lao động
 • Dịch vụ đóng gói
 • Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
 • Đại lý du lịch
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Vệ sinh chung nhà cửa
 • Xây dựng nhà để ở
 • Xây dựng nhà không để ở