1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0917883189
Người đại diện: PHAN TRẦN TỐ VÂN
Mã số thuế: 0315511551
Ngành nghề chính: Xây dựng nhà để ở
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CWK

Danh mục ngành nghề:

  • Hoàn thiện công trình xây dựng
  • Xây dựng công trình cấp, thoát nước
  • Xây dựng công trình công ích khác
  • Xây dựng công trình điện
  • Xây dựng công trình đường bộ
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
  • Xây dựng nhà để ở
  • Xây dựng nhà không để ở