2
Ngành nghề : CÔNG TY XÂY DỰNG
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Hotline: 0848437668
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG GALAXY NGOẠI GIAO ĐOÀN
Lĩnh vực: Xây dựng nhà để ở.

  • CÔNG TY XÂY DỰNG
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI