1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 0942194295
Người đại diện: NGUYỄN ĐĂNG KHOA
Mã số thuế: 0108757035
Ngành nghề chính: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 27/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHỞI NGHIỆP NGỌN LỬA VIỆT

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Dịch vụ phục vụ đồ uống
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
  • Sản xuất cà phê