1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG
Mã số thuế: 0108622052
Ngành nghề chính: Hoạt động tư vấn quản lý
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÀI CHÍNH 9.0

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động cấp tín dụng khác
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất