1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: Lê Tuấn Anh
Mã số thuế: 0109656872
Ngành nghề chính: Hoạt động tư vấn quản lý
Ngày cấp: 02/06/2021
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thương Mại Và Dịch Vụ Thương Hiệu Việt

Danh mục ngành nghề:

  • Đại lý
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Đấu giá
  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động khí tượng thuỷ văn
  • Hoạt động thú y
  • Môi giới