1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 0986482766
Người đại diện: THOMAS ISADORE LINZMEIER
Mã số thuế: 0108627325
Ngành nghề chính: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ DT&T VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất