1
Điện thoại: 0944219995
Người đại diện: NGUYỄN CÔNG TOÀN
Mã số thuế: 0109268774
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Ngày cấp: 15/07/2020
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀNG KHÔNG KHỞI NGUYÊN 365 FASTGO

Danh mục ngành nghề:

  • Bốc xếp hàng hóa
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ
  • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Vận tải hàng hóa đường sắt
  • Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
  • Vận tải hành khách đường bộ khác
  • Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)