1
Người đại diện: NGUYỄN ĐỨC LONG
Mã số thuế: 0315606997
Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Ngày cấp: 03/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THÉP ĐỨC LỘC

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ