1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: TRƯƠNG THỊ HOÀNG PHƯƠNG
Mã số thuế: 0315600138
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm
Ngày cấp: 01/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT HEALTH

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ uống
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
  • Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu