1
CÔNG TY CỔ PHẦN VƯỢNG MINH NGHĨA
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

0810 : Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

Ngành nghề kinh doanh:

– 0810: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
+ (Không hoạt động tại trụ sở)
– 4101: Xây dựng nhà để ở
– 4102: Xây dựng nhà không để ở
– 4212: Xây dựng công trình đường bộ
– 4222: Xây dựng công trình cấp, thoát nước
– 4291: Xây dựng công trình thủy
– 4299: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
– 4311: Phá dỡ
– 4312: Chuẩn bị mặt bằng
– 4321: Lắp đặt hệ thống điện
+ (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).
– 4322: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
+ (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở và trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy – hải sản)
– 4329: Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
– 4330: Hoàn thiện công trình xây dựng
– 4390: Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
– 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
+ chi tiết: Đại lý bán hàng hoá; môi giới mua bán hàng hóa
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện và các loại đồ dùng khác cho gia đình
– 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
+ Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng
– 4662: Bán buôn kim loại và quặng kim loại
+ chi tiết: Bán buôn sắt, thép, nhôm, inox, đồng, kẽm, kim loại màu (trừ mua bán vàng miếng)
– 4663: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
– 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Bán buôn hàng trang trí nội thất, ngoại thất
– 4933: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
+ (Trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)
– 5022: Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
– 5210: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
+ Chi tiết: Lưu giữ hoàng hóa(Trừ kinh doanh kho bãi)
– 5224: Bốc xếp hàng hóa
+ (Trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)
– 6619: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý).
– 6820: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
+ Chi tiết: Tư vấn, môi giới, quản lý bất động sản(trừ tư vấn pháp lý); Sàn giao dịch bất động sản.
– 7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
+ Chi tiết: Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp. Tư vấn xây dựng; Lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, tư vấn quản lý dự án (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).
– 7410: Hoạt động thiết kế chuyên dụng
+ Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất, ngoại thất.
– 7710: Cho thuê xe có động cơ
– 7730: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
+ Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng(không kèm người điều khiển)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI