1
Tỉnh thành : NGHỆ AN
Điện thoại: 0986432328
Người đại diện: LÊ THỊ LỤC
Mã số thuế: 2901959324
Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Ngày cấp: 07/12/2018
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN NAM PHÁT

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Xây dựng công trình điện