1
Tỉnh thành : NHA TRANG / KHÁNH HÒA
Điện thoại: 0793411332
Người đại diện: Nguyễn Quang Diệm
Mã số thuế: 4201956219
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm
CÔNG TY CỔ PHẦN YẾN VIỆT KHÁNH HÒA

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn đồ uống
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
 • Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
 • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bốc xếp hàng hóa
 • Chăn nuôi khác
 • Dịch vụ đóng gói
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
 • Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ