1
Tỉnh thành : HÀ NAM
Điện thoại: 0988693881
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
Mã số thuế: 0700823954
Ngành nghề chính: Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
CÔNG TY CP AN GIA HÀ NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất đồ gỗ xây dựng
  • Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
  • Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện