1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0983707091
Người đại diện: TRỊNH DUY TUYỂN
Mã số thuế: 0317310353
Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC TRỊNH GIA

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Giáo dục nghề nghiệp
  • Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Quảng cáo
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất