1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: NGUYỄN VĂN NỨA
Mã số thuế: 0108565693
Ngành nghề chính: Trồng rừng và chăm sóc rừng
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM XANH

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
  • Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
  • Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ
  • Trồng rừng và chăm sóc rừng