1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: NGUYỄN CHÍ THU
Mã số thuế: 0315693580
Ngành nghề chính: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 22/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC TÀI CHÍNH BS – RK

Danh mục ngành nghề:

  • Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
  • Cơ sở lưu trú khác
  • Dịch vụ ăn uống khác
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Giáo dục thể thao và giải trí
  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại