1
Tỉnh thành : NGHỆ AN
Điện thoại: 0973014679
Người đại diện: Đặng Quốc Đạt
Mã số thuế: 2901991166
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình đường bộ
Ngày cấp: 25/07/2019
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TUẤN THÀNH ĐẠT

Danh mục ngành nghề:

  • Chuẩn bị mặt bằng
  • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
  • Xây dựng công trình cấp, thoát nước
  • Xây dựng công trình công ích khác
  • Xây dựng công trình điện
  • Xây dựng công trình đường bộ
  • Xây dựng công trình thủy
  • Xây dựng nhà để ở