1
Tỉnh thành : NGHỆ AN
Điện thoại: 0943068720
Người đại diện: DƯ THỊ GIANG
Mã số thuế: 2901975358
Ngành nghề chính: Bán buôn tổng hợp
Ngày cấp: 01/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUÂN TÙNG

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 • Bán buôn tổng hợp
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Dịch vụ ăn uống khác
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Dịch vụ phục vụ đồ uống
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
 • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Xây dựng công trình đường bộ
 • Xây dựng nhà để ở
 • Xây dựng nhà không để ở