1
Tỉnh thành : CÀ MAU
Điện thoại: 0908203198
Người đại diện: Nguyễn Bạch Điệp
Mã số thuế: 0315275368-063
Ngành nghề chính: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
Ngày cấp: 17/09/2020
Trạng Thái: Đang Hoạt Động
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 195

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh