1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 0949137688
Người đại diện: TRẦN THỊ PHƯƠNG
Mã số thuế: 0110004342
Ngành nghề chính: Dịch vụ phục vụ đồ uống
CÔNG TY CP GIẢI KHÁT VÀ CUNG ỨNG DỊCH VỤ DOHA VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ uống
  • Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
  • Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
  • Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
  • Dịch vụ phục vụ đồ uống