1
Tỉnh thành : NGHỆ AN
Điện thoại: 0-2383565566
Người đại diện: Trần Thị Phương Thảo
Mã số thuế: 2902043277
Ngành nghề chính: Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Ngày cấp: 06/04/2020
CÔNG TY CP NHẬT NGỮ HIKARI

Danh mục ngành nghề:

  • Cung ứng lao động tạm thời
  • Cung ứng và quản lý nguồn lao động
  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm