1
Điện thoại: 0903945673
Người đại diện: NGUYỄN MAI TỐ UYÊN
Mã số thuế: 3401186910
Ngành nghề chính: Chăn nuôi gia cầm
Ngày cấp: 25/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY CP THÚ Y ĐÔNG PHƯƠNG TÂN MINH

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Bán buôn thực phẩm
 • Chăn nuôi gia cầm
 • Chăn nuôi khác
 • Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp
 • Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp