1
Tỉnh thành : CẦN THƠ
Điện thoại: 02923761888
Người đại diện: VÕ THỊ PHƯƠNG THẢO
Mã số thuế: 1801724285
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
CÔNG TY CP VINPEARL HOTEL CẦN THƠ

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Hoạt động của các cơ sở thể thao
  • Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất