1
Tỉnh thành : Thành phố Vinh / NGHỆ AN
Điện thoại: 0855555969
Người đại diện: TRẦN THỊ MAI HOA
Mã số thuế: 2901964927
Ngành nghề chính: Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU MHT

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn gạo
  • Bán buôn thực phẩm
  • May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
  • Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
  • Sản xuất sản phẩm từ da lông thú
  • Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
  • Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác