1
Tỉnh thành : TÂY NINH
Điện thoại: 02763811078
Người đại diện: Tô Thị Thủy Triều
Mã số thuế: 3901283486
Ngành nghề chính: Đại lý, môi giới, đấu giá
Ngày cấp: 03/07/2019
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI HƯNG

Danh mục ngành nghề:

  • Đại lý, môi giới, đấu giá