1
Điện thoại: 02373711169
Người đại diện: MAI VĂN MINH
Mã số thuế: 2802625218
Ngành nghề chính: Đấu giá
Ngày cấp: 08/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THANH HÓA

Danh mục ngành nghề:

  • Đấu giá