1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 0906059288
Người đại diện: Phạm Quang Hưng
Mã số thuế: 0109152628
Ngành nghề chính: Đại lý, môi giới, đấu giá
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VẠN VẬT

Danh mục ngành nghề:

  • Đại lý, môi giới, đấu giá