CÔNG TY LIÊN DOANH ĐIỀU HÀNH CỬU LONG (BL.15-1)

Lầu 3,Tòa Nhà Saigon Paragon, 03 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7
10 Tháng Mười, 2023 /
CÔNG TY LIÊN DOANH ĐIỀU HÀNH CỬU LONG (BL.15-1)
Ngành nghề : THƯƠNG MẠI - CÔNG TY
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Di động : 090 8115051
Người đại diện : Nguyễn Như Hảo

  – THƯƠNG MẠI – CÔNG TY