1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0911686247
Người đại diện: NGUYỄN HỒNG PHONG
Mã số thuế: 0315421643
Ngành nghề chính: Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật
CÔNG TY LUẬT TNHH HÃNG LUẬT CASEE

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật