1
Điện thoại: 0918795400
Người đại diện: Trần Việt khiêm
Mã số thuế: 0316528734
Ngành nghề chính: Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật
Ngày cấp: 07/10/2020
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN LSK

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật