1
Điện thoại: 0916408504
Người đại diện: HỒ XUÂN TRÂM
Mã số thuế: 4001173651
Ngành nghề chính: Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật
Ngày cấp: 08/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRÂM ANH

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật