1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 0906824576
Người đại diện: Phan Khắc Nghiêm
Mã số thuế: 0110013227
Ngành nghề chính: Hoạt động pháp luật
CÔNG TY LUẬT TNHH NPK QUỐC TẾ

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động pháp luật