1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: NGUYỄN QUANG ĐẠO
Mã số thuế: 0315531935
Ngành nghề chính: Hoạt động pháp luật, kế toán và kiểm toán
CÔNG TY LUẬT TNHH SAIGON PEARL

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động pháp luật, kế toán và kiểm toán