1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0937029368
Người đại diện: NGUYễN HIệP
Mã số thuế: 0316241266
Ngành nghề chính: Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật
CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BARRSO

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật