1
Điện thoại: 02838361963
Người đại diện: Lượng Văn Hồng
Mã số thuế: 0316382161
Ngành nghề chính: Hoạt động pháp luật
Ngày cấp: 11/07/2020
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ NTV

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động pháp luật