1
Tỉnh thành : LONG AN
Điện thoại: 0395087623
Người đại diện: Chen Jing
Mã số thuế: 1101902133
Ngành nghề chính: Sản xuất điện
CÔNG TY POWERCHINA CHENGDU ENGINEERING CORPORATION LIMITED

Danh mục ngành nghề:

  • Sản xuất điện