1
Điện thoại: 0966915118
Người đại diện: LƯU VĂN ĐẠI
Mã số thuế: 5701978653
CÔNG TY TNHH 1TV ĐẠI MINH

Ngành nghề đăng ký kinh doanh:

  • Thành phố Hạ Long