1
Người đại diện: TRƯƠNG VĂN CÁC
Mã số thuế: 0315548054
Ngành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 07/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH 236 ĐỒNG DAO

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động