1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 0912628189
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THANH VÂN
Mã số thuế: 0110005360
Ngành nghề chính: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
CÔNG TY TNHH 3P CONSULTING

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Đại lý du lịch
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Điều hành tua du lịch
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu